top of page

Όροι χρήσης ιστοσελίδας

Η συγκεκριμένη σελίδα (μαζί με όλα τα έγγραφα στα οποία αναφέρεται) συνιστά τους όρους χρήσης με βάση τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση του www.nexusdstudio.com

Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά και αναλυτικά τους παρόντες όρους χρήσης, πριν ξεκινήσετε να περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας.

Εάν ξεκινήσετε την περιήγηση σας στην ιστοσελίδα μας, αυτό συνιστά και αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης, τους οποίους και πρέπει να τηρείτε απαρέγκλιτα. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους χρήσης, τότε παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περιήγηση στην ιστοσελίδα μας.

Η Nexus Design Studio δικαιούται οποιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους κάτωθι όρους χρήσης, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, αναρτώντας το τροποποιημένο κείμενο στον παρόντα διαδικτυακό τόπο.

Πληροφορίες για την εταιρεία μας

Η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXUS DESIGN STUDIO E.E.» και διακριτικό τίτλο «Nexus Design Studio» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής με Α.Φ.Μ. 801449190, Δ.Ο.Υ.  Χολαργού, είναι η ιδιοκτήτρια της ιστοσελίδας www.nexusdstudio.com

H Nexus Design Studio Ε.Ε. ιδρύθηκε το 2020 και είναι μελετητική εταιρεία με ειδίκευση σε αρχιτεκτονικές, ειδικές αρχιτεκτονικές, πολεοδομικές, χωροταξικές και περιβαλλοντικές μελέτες.

Η μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία των εταίρων εκτείνεται σε ευρύ φάσμα μελετών που περιλαμβάνει αρχιτεκτονική μελέτη, επίβλεψη κατασκευής και οργάνωση έργου κατασκευής κτιρίων μεγάλης και μικρής κλίμακας διαφόρων χρήσεων καθώς και πολεοδομικών μελετών δημόσιων και ιδιωτικών έργων.

Νόμιμη Χρήση

Η χρήσης της ιστοσελίδας μας επιτρέπεται μόνο εφόσον η χρήσης της δεν παραβιάζει το νόμο. Για το λόγο αυτό απαγορεύεται ρητώς να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας:

 • Εάν η χρήση που κάνετε παραβιάζει οποιοδήποτε εθνικό ή διεθνή νόμο ή κανονισμό.

 • Εάν η χρήση που κάνετε αποσκοπεί σε κακόπιστους ή απατηλούς σκοπούς ή έχει κακόπιστες ή απατηλές συνέπειες.

 • Εάν με τη χρήση της ιστοσελίδας μας παρακολουθείτε παρανόμως, παρενοχλείτε ή ασκείτε οποιουδήποτε είδους βία ή απειλή ή επιχειρείτε να προβείτε σε κάτι από τα παραπάνω.

 • Εάν με τη χρήση της ιστοσελίδας μας κάνετε αποστολή απρόσκλητης ή άνευ συναινέσεως αλληλογραφίας, η οποία περιέχει διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό.

 • Εάν εν γνώσει σας μεταδίδετε οποιουδήποτε τύπου δεδομένα τα οποία περιέχουν ηλεκτρονικούς ιούς (viruses), Trojan Horses, Worms, Time Bombs, καταγραφείς πληκτρολόγησης (Keystroke Loggers), λογισμικό κατασκοπείας και καταγραφής (spyware), λογισμικό διαφήμισης (adware) ή οποιουδήποτε τύπου λογισμικό ή κώδικα το οποίο μπορεί να επηρεάσει με αρνητικό τρόπο τη λειτουργία λογισμικού (software) ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού (hardware) είτε δικού μας είτε οποιουδήποτε τρίτου.

 • Εάν μεταδίδετε, διακινείτε ή αναπαράγετε οποιουδήποτε τύπου υλικό το οποίο είναι προσβλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, μισαλλόδοξο ή καλεί τρίτους να προβούν σε αντίστοιχες πράξεις, καθώς και υλικό το οποίο μπορεί να είναι παραπλανητικό ή να εξαπατήσει τρίτα πρόσωπα.

Επιπροσθέτως ρητώς συμφωνείτε:

 • Ότι δεν θα αναπαράξετε, αντιγράψετε ή προσομοιώσετε την ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο, είτε εν όλω είτε εν μέρει, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση μας.

 • Ότι δεν θα μας παρέχετε πληροφορίες ανακριβής, πλαστές ή παραπλανητικές.

 • Ότι δεν αποκτήσετε πρόσβαση χωρίς άδεια, δεν θα κάνετε παρεμβολές και δεν θα προκαλέσετε ζημία ή διακοπή λειτουργίας:

  • Σε οποιοδήποτε τμήμα της ιστοσελίδας μας

  • Σε οποιουδήποτε τύπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό στον οποίο είναι αποθηκευμένη η ιστοσελίδα μας

  • Σε οποιουδήποτε τύπου λογισμικό με βάση το οποίο λειτουργεί η ιστοσελίδα μας ή το οποίο χρησιμοποιούμε για την παροχή πρόσβασης σε αυτή, καθώς και

  • Σε οποιουδήποτε τύπο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ή λογισμικό το οποίο χρησιμοποιεί οποιοδήποτε τρίτο μέρος.

 

Δικαιώματα επί Σημάτων και Πνευματικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Όλα τα σχετικά δικαιώματα επί σημάτων και πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας καθώς και του δημοσιευμένου με οποιοδήποτε τρόπο υλικού στην ιστοσελίδα μας είτε είναι ιδιοκτησίας μας είτε έχουμε λάβει την αντίστοιχη άδεια για τη χρήση τους, εκτός εάν γίνεται ειδικότερη αναφορά σε αυτά.

Όλα τα ανωτέρω, στα οποία μπορεί, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, να περιλαμβάνονται εικόνες, γραφικές και γραφιστικές απεικονίσεις, κείμενα, οπτικό και ακουστικό υλικό προς αναπαραγωγή είναι της ιδιοκτησίας μας και απαγορεύεται ρητώς η μετατροπή, η αντιγραφή, η αναπαραγωγή, η προβολή, η διανομή και ο διαμοιρασμός τους με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή μας.

 

Δημοσίευση Πληροφοριών και Υλικού

Η δημοσίευση πληροφοριών καθώς και οποιουδήποτε είδος υλικού στην ιστοσελίδα μας δεν συνιστά παροχή επαγγελματικών συμβουλών εκ μέρους μας και δεν πρέπει να θεωρείται ως τέτοια και ως εκ τούτου δεν φέρουμε καμία σχετική ευθύνη.

Αλλαγές στην Ιστοσελίδα μας

Στόχος μας είναι να διατηρούμε την ιστοσελίδα μας ενημερωμένη τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε τεχνικό επίπεδο. Για το λόγο αυτό μπορεί να παραστεί η ανάγκη να διακόψουμε προσωρινά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας ή ακόμα και να αναστείλουμε τη λειτουργία της για αόριστο χρονικό διάστημα. Παρόλα αυτά  το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας υλικό μπορεί να μην είναι το πιο πρόσφατο ή σύγχρονο και δεν αναλαμβάνουμε την υποχρέωση απέναντί σας να κάνουμε τέτοιες ενημερώσεις.

Χρήση cookies

Η Nexus Design Studio χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες της για τεχνικούς λόγους και για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε κάθε φορά που συνδέεστε με την ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που  κάνετε όταν κάνετε χρήση αυτών (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων). Τα cookies βοηθούν να είναι πιο αποτελεσματική η χρησιμοποίηση των ιστοσελίδων μας τόσο για εσάς, όσο και για εμάς. Αποθηκεύουμε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις τα cookies στη συσκευή σας, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies που συνδέονται με διαφημιστικούς, στατιστικούς σκοπούς χρειαζόμαστε την άδειά σας για την αποθήκευσή τους.

Μπορείτε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies ή να  τα απενεργοποιήσετε  από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας (browser) κατά την χρήση των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της δήλωσης για τα cookies στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση και ιδίως όσον αφορά τα cookies τα οποία συνδέονται με τεχνικούς σκοπούς, ενδεχομένως να γίνει πιο δύσχρηστη η χρήση αυτών.

Η ευθύνη μας

Το υλικό που παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα σας παρέχεται χωρίς την οποιαδήποτε διαβεβαίωση ή εγγύηση για την πληρότητα και την ορθότητά του.

Επίσης δεν διαβεβαιώνουμε ούτε εγγυόμαστε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αλλά και τα τεχνικά της στοιχεία είναι παντελώς ελεύθερα από ηλεκτρονικούς ιούς ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Περαιτέρω δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από τη χρήση της ιστοσελίδας είτε θετική είτε αποθετική, άμεση ή έμμεση, καθώς για οποιοδήποτε διαφυγόν κέρδος είτε αυτό προέρχεται από την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας μας είτε είναι αποτέλεσμα της χρήσης αυτής.

Σύνδεσμοι προς την ιστοσελίδα μας

Επιτρέπεται να παρέχετε σύνδεσμο προς την ιστοσελίδας μας ή οποιοδήποτε υλικό εντός της αποκλειστικά για προσωπική (μη εμπορική) χρήση, με την προϋπόθεση ότι αυτή η πράξη είναι σύννομη, καλόπιστη και δεν προκαλεί με οποιονδήποτε τρόπο βλάβη στην φήμη και υπόληψη της εταιρείας μας ή δεν εκμεταλλεύεται αυτήν. Σε κάθε περίπτωση δεν πρέπει η παράθεση του συνδέσμου να δημιουργεί την εντύπωση της με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεσης σας με εμάς ή την εντύπωση της έγκρισης της τοποθέτησης του συνδέσμου εκ μέρους μας, η οποία παρέχεται αποκλειστικά και μόνο εγγράφως. Εφόσον ο σύνδεσμος είναι ανηρτημένος σε οποιοδήποτε τύπου ιστοσελίδα στο διαδίκτυο τότε πρέπει και η χρήση αυτής της ιστοσελίδα να διέπεται από όρους χρήσης με αντίστοιχο περιεχόμενο με τους παρόντες όρους χρήσης. Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε τον εν λόγω σύνδεσμο άνευ προειδοποιήσεως, άνευ αιτιολογίας και άνευ προθεσμίας.

Σύνδεσμοι στην ιστοσελίδα μας

Οπουδήποτε στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν σύνδεσμοι προς άλλες ιστοσελίδες και άλλο υλικό που παρέχεται από τρίτα μέρη, αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται αποκλειστικά και μόνο για την πληροφόρησή σας. Δεν διενεργούμε απολύτως κανένα έλεγχο στις ανωτέρω ιστοσελίδες και στο υλικό των τρίτων μερών και δεν έχουμε απολύτως κανένα έλεγχο επί αυτών. Επίσης δεν είμαστε συνεργάτες ή εκπρόσωποι των νόμιμων κατόχων των ανωτέρω και δεν έχουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να υποστείτε από την χρήση των συνδέσμων αυτών.

Αναστολή χρήσης και αποκλεισμός

Εάν κατά την άποψή μας έχετε παραβιάσει τους παρόντες όρους χρήσης τότε διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε οποιεσδήποτε ενέργειες θεωρούμε σκόπιμη και αρμόζουσα για την αποτροπή της παράβασης τους.

Τέτοιες ενέργειες μπορεί να είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι κατωτέρω:

 • Άμεση διακοπή των δικαιωμάτων πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας είτε ως απλού είτε ως εγγεγραμμένου χρήστη, η οποία μπορεί να είναι είτε προσωρινή είτε μόνιμη.

 • Αποστολή σε εσάς ενημέρωσης, διαμαρτυρίας και προειδοποίησης για μελλοντικές συνέπειες.

 • Λήψη νομικών μέτρων εναντίον σας, τα οποία μπορεί μεταξύ άλλων να αφορούν και την αποζημίωση μας για οποιαδήποτε ζημία την οποία θα έχουμε υποστεί, την οποία με τον παρόν αποδέχεστε ότι έχετε ευθύνη να αποκαταστήσετε.

 • Αποκάλυψη όλων των σχετικών πληροφοριών στις σχετικές δημόσιες αρχές εφόσον θεωρούμε ότι έχετε τελέσεις παραβάσεις για τις οποίες είναι αρμόδιες.

 

Γενικές Προβλέψεις

Όλα τα σήματα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που μπορεί να υπάρχουν στην ιστοσελίδα ανήκουν στις αντίστοιχες εταιρείες. Η τυχόν πρόσβαση στην ιστοσελίδα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης καθώς και η ίδια πρόσβαση στις σελίδες μας σε αυτά τα μέσα υπόκειται στους παρόντες όρους χρήσης.

Εφαρμοστέο Δίκαιο/Αρμόδια Δικαστήρια

Εφαρμοστέο δίκαιο για οποιαδήποτε διαφορά ανακύπτει από την χρήση της ιστοσελίδας μας και την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης είναι αποκλειστικά το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια κατά τόπο δικαστήρια είναι αποκλειστικά αυτά των Αθηνών.

 

Τροποποίηση των παρόντων όρων χρήσης

Έχουμε το αποκλειστικό δικαίωμα να αναθεωρούμε και να τροποποιούμε τους παρόντες όρους χρήσης χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση ή ειδοποίηση. Είναι στην αποκλειστική σας ευθύνη ο ανά τακτά χρονικά διαστήματα έλεγχος των παρόντων όρων χρήσης καθώς αυτοί σας δεσμεύουν όταν κάνετε με οποιονδήποτε τρόπο χρήση της ιστοσελίδας μας.

​Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών της ιστοσελίδας www.nexusdstudio.com διέπεται από τους κατωτέρω όρους, από τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα καθώς και της αντίστοιχης Ευρωπαϊκής Αρχής.

Ειδικότερα :

Υπεύθυνος Συλλογής και Επεξεργασίας

Υπεύθυνος για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν και εφόσον αυτά συλλέγονται δια της παρούσας Ιστοσελίδας είναι η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «NEXUS DESIGN STUDIO E.E.» που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής με Α.Φ.Μ. 801449190, Δ.Ο.Υ.  Χολαργού.

Γενικοί Όροι Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απόρρητη και η Nexus Design Studio λαμβάνει όλα τα ευλόγως απαραίτητα τεχνικά και λοιπά μέσα για τη διασφάλιση του απόρρητου χαρακτήρα της επεξεργασίας αυτής.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το εξουσιοδοτημένο, κατά περίπτωση και ανάλογα με το σκοπό επεξεργασίας, προσωπικό της Nexus Design Studio ή/και το προσωπικό τρίτων εταιρειών, εκτελούντων την επεξεργασία, με τις οποίες έχει συμβληθεί η Nexus Design Studio και επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό της, υπό τον όρο τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας που περιλαμβάνονται στις σχετικές συμβάσεις.

Ποια δεδομένα συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

 • Προσωπικές πληροφορίες επικοινωνίας, όπως ονοματεπώνυμο και διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email).

 • Χώρα κατοικίας και γλώσσα.

 • Πληροφορίες που τυχόν συλλέγονται αυτόματα από το σύστημα του υπολογιστή σας, όπως διεύθυνση IP, λειτουργικό σύστημα, τύπος φυλλομετρητή και άλλες τεχνικές πληροφορίες.

 

Σκοπός της Επεξεργασίας

Σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων τα οποία συλλέγονται δια του παρόντος δικτυακού τόπου είναι ο εξής:

 • έλεγχος της τήρησης των όρων χρήσης του παρόντος διαδικτυακού τόπου και η ορθή του χρήση

 • Οι κατωτέρω ενέργειες που συνδέονται με τους σκοπούς μας και την παρουσία μας στο διαδίκτυο:

  • Προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι οι ιστοσελίδες της Nexus Design Studio θα λειτουργούν με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο σε όλες τις συσκευές σας.

  • Για να σας αποστέλλουμε νέα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προκείμενου να γνωρίζετε για τυχόν εξελίξεις στα προϊόντα μας αλλά και για να σας προτείνουμε προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν εξατομικευμένα.

  • Για να σας ζητήσουμε να συμμετάσχετε σε τυχόν έρευνες που διοργανώνουμε.

  • Για να αποθηκεύσουμε πληροφορίες για τις προτιμήσεις σας, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες με βάση αυτές τις προτιμήσεις.

  • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας προκειμένου να διευθετήσουμε διαφορές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί μεταξύ μας.

  • Για να σας ενημερώνουμε για τυχόν αλλαγές στους όρους χρήση μας.

  • Για να ικανοποιήσουμε τυχόν έννομα συμφέροντά μας.

  • Κατ’ εξαίρεση στις εξής περιπτώσεις: (i) όταν μας το επιβάλουν νομοθετικές διατάξεις, (ii) όταν είναι απαραίτητο προκειμένου να θεμελιώσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας και τα έννομα συμφέροντά μας και (iii) όταν είναι απαραίτητο να διαφυλάξουμε τα ζωτικά σας συμφέροντα ή τα ζωτικά συμφέροντα οποιουδήποτε άλλου φυσικού προσώπου.

Η νομική βάση της επεξεργασίας μπορεί να διαφέρει κάθε φορά, αλλά συνήθως συνοψίζεται σε μία από τις εξής: (i) η τήρηση υποχρεώσεων από σύμβαση μεταξύ μας, (ii) όπου τυχόν υπάρχουν νόμιμα συμφέροντά μας, τα οποία δεν συγκρούονται με τα δικά σας δικαιώματα, (iii) όπου μας έχετε δώσει την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας και (iv) όπου έχουμε τη νομική υποχρέωση να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (π.χ. υποχρέωση από το φορολογική νομοθεσία).

Τρόπος Συλλογής Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται με τη δική σας ελεύθερη συγκατάθεση ή για να εκτελεστεί σύμβαση που έχετε συνάψει μαζί μας (συνήθως αγοραπωλησία). Σε διάφορες περιοχές της ιστοσελίδας μπορεί να σας ζητηθεί να παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ή να εγγραφείτε σε κάποια λίστα επικοινωνίας για να λαμβάνετε νέα και πληροφορίες για τα προϊόντα μας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα συλλεχθούν καθώς και οι λόγοι για τους οποίους θα χρησιμοποιηθούν θα σας εξηγούνται με ξεκάθαρο, σαφή και κατανοητό τρόπο στο σημείο που θα σας ζητηθεί να μας χορηγήσετε και τη συναίνεση σας για τη συλλογή και  επεξεργασία τους.

Στις ιστοσελίδες μας ενδέχεται να χρησιμοποιούμε διατάξεις cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς και για να κάνουμε διαφημιστικές ενέργειες με ειδικά εργαλεία μέσω διαδικτύου.

Χρόνος Αποθήκευσης Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για τους ανωτέρω σκοπούς, όπως αναλυτικά περιγράφονται, ή για όσο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι απαραίτητο από νομική υποχρέωση (π.χ. φορολογική νομοθεσία).

Σε περίπτωση που παρέλθει το ανωτέρω εύλογο χρονικό διάστημα τα προσωπικά σας δεδομένα ανωνυμοποιούνται και χρησιμοποιούνται για στατιστικούς και μόνο σκοπούς.

Αποδέκτες των Δεδομένων

 • Για στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Nexus Design Studio να ανακοινώνει βάσει σύμβασης, νομοθετήματος, δικαστικής και κανονιστικής αποφάσεως δύναται να είναι: δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δικαστικές αρχές καθώς και δημόσιοι λειτουργοί

 • Για όλα τα αναγκαία για την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας στοιχεία: η Διοίκηση και οι εκάστοτε σχετικές υπηρεσίες της Nexus Design Studio.

Η Nexus Design Studio δε θα αποκαλύπτει, εκχωρεί, ανταλλάσσει, παραχωρεί ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διαθέτει χωρίς τη συγκατάθεσή σας σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα, προσωπικά σας δεδομένα, πλην των περιπτώσεων που αναφέρονται ανωτέρω εντός του πεδίου εφαρμογής των υποχρεωτικών εθνικών νομοθετικών διατάξεων.

Ασφάλεια των Δεδομένων

Η Nexus Design Studio εφαρμόζει τα πλέον βέλτιστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειριζόμαστε ενάντια στην ακούσια ή σκόπιμη χειραγώγηση, απώλεια ή καταστροφή και κατά της πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική πρόοδο. Η Nexus Design Studio αποθηκεύει πληροφορίες σχετικές με την προστασία δεδομένων μόνο σε ασφαλισμένα συστήματα. Μόνο λίγα εξουσιοδοτημένα άτομα και πρόσωπα που έχουν δεσμευτεί να βελτιώσουν την προστασία των δεδομένων, τα οποία συμμετέχουν στην τεχνική, διοικητική ή οργανωτική επίβλεψη δεδομένων, μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα.

Δικαιώματα ως προς τα προσωπικά σας δεδομένα

Υπό συγκεκριμένες κάθε φορά προϋποθέσεις έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

 • Να ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων σας, τα οποία συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

 • Να ζητήσετε να διορθώσουμε οποιεσδήποτε εσφαλμένες ή ανακριβείς πληροφορίες ή δεδομένα που σας αφορούν συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε

 • Να ζητήσετε να διαγράψουμε οριστικά τις πληροφορίες και τα δεδομένα σας που έχουμε συλλέξει για εσάς

 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία γίνεται με βάση τα δικαιολογημένα έννομα συμφέροντά μας

 • Να ανακαλέσετε τη συναίνεση στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όπου αυτή η επεξεργασία βασίζεται στη συναίνεση που μας έχετε δώσει

 • Να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στην απολύτως απαραίτητη για το σκοπό της τόσο ως προς τα στοιχεία που συλλέγουμε όσο και ως προς το χρόνο που τα διατηρούμε

 • Να ζητήσετε να μεταβιβάσουμε ή να διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος μας υποδείξετε

 • Να διαγραφείτε από λίστες επικοινωνίας που έχετε εγγράφει και να μην λαμβάνετε πλέον email, sms, τηλέφωνα κ.λπ. από εμάς

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας δεν θα πληρώσετε κάποια αμοιβή ή αντίτιμο. Παρόλα αυτά αν κατά την επεξεργασία του αιτήματός διαπιστωθεί ότι για να ολοκληρώσουμε το αίτημα σας, η Nexus Design Studio μπορεί να υποστεί δυσανάλογη επιβάρυνση ή ότι το αίτημα σας είναι παντελώς αβάσιμο ή υπερβολικό τότε μπορεί να σας επιβάλουμε κάποιο εύλογο ποσό ως έξοδα επεξεργασίας του αιτήματος.

Για τυχόν άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@nexusdstudio.com.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το πώς επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα και πως σας εξυπηρετούμε για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας τότε έχετε δικαίωμα να απευθύνετε καταγγελία ή παράπονο στην σχετική αρμόδια εποπτική αρχή:

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Γραφεία: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30-210 6475600

Fax: +30-210 6475628

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr

Όλα τα σχετικά θέματα στην Nexus Design Studio επιβλέπονται από το σχετικό αρμόδιο άτομο για την προστασία προσωπικών δεδομένων της Nexus Design Studio στο οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε για οποιεσδήποτε απορίες, διευκρινίσεις, υποβολή παραπόνων και αιτημάτων.

Διατάξεις (Cookies)

Η Nexus Design Studio χρησιμοποιεί cookies στις ιστοσελίδες της για τεχνικούς λόγους και για την συλλογή πληροφοριών σχετικά με την συμπεριφορά και τις προτιμήσεις σας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, ώστε κάθε φορά που συνδέεστε με την ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να σας προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις σας στις ιστοσελίδες μας, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που  κάνετε όταν κάνετε χρήση αυτών (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων). Τα cookies βοηθούν να είναι πιο αποτελεσματική η χρησιμοποίηση των ιστοσελίδων μας τόσο για εσάς, όσο και για εμάς. Αποθηκεύουμε σύμφωνα με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις τα cookies στη συσκευή σας, τα οποία είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας. Για όλους τους άλλους τύπους cookies που συνδέονται με διαφημιστικούς, στατιστικούς σκοπούς χρειαζόμαστε την άδειά σας για την αποθήκευσή τους.

Μπορείτε να μην δώσετε την συγκατάθεσή σας για την χρήση των cookies ή να  τα απενεργοποιήσετε  από τις ρυθμίσεις του πλοηγητή σας (browser) κατά την χρήση των ιστοσελίδων μας. Μπορείτε να αλλάξετε ή να καταργήσετε τη συναίνεσή σας ανά πάσα στιγμή μέσω της δήλωσης για τα cookies στην ιστοσελίδα μας. Σε αυτή την περίπτωση και ιδίως όσον αφορά τα cookies τα οποία συνδέονται με τεχνικούς σκοπούς, ενδεχομένως να γίνει πιο δύσχρηστη η χρήση αυτών.

Ειδικοί Σύνδεσμοι

Οποιαδήποτε τυχόν διασύνδεση του παρόντος δικτυακού τόπου μέσω ειδικών συνδέσμων και ανακατευθύνσεων (links, hyperlinks, banners) σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο δεν συνεπάγεται την εκ μέρους της Nexus Design Studio ανάληψη οποιασδήποτε ευθύνης για την πολιτική που ακολουθείται στην παρούσα Ιστοσελίδα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Ανήλικοι Χρήστες

Η Nexus Design Studio περιορίζει τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας μόνο σε ενηλίκους χρήστες. Περαιτέρω, πρόθεση της Nexus Design Studio είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων που τυχόν έχουν πρόσβαση στο δικτυακό της τόπο, κατά παράβαση των ανωτέρω οριζόμενων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί/επιβεβαιωθεί κάθε φορά από την Nexus Design Studio, τυχόν ανήλικοι χρήστες του δικτυακού τόπου που διαβιβάζουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα στην Nexus Design Studio, υποχρεούνται και αναμένεται να έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν επιτρόπων τους. Συνίσταται δε στους ενήλικους να ασκούν τη δέουσα εποπτεία των υπ’ ευθύνη τους ανηλίκων κατά την περιήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο και ιδίως στην παρούσα Ιστοσελίδα.

Τροποποίηση των παρόντων όρων

Η Nexus Design Studio δύναται να προβαίνει οποτεδήποτε σε τροποποίηση των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, κάθε δε τροποποίηση θα ισχύει από την ανάρτηση της στην παρούσα Ιστοσελίδα.

bottom of page